Pages

Tuesday, March 13, 2012

Surah Ad-Dhuha

Assalamualaikum

Hari ini kita mengenal maksud dari Surah Ad Dhuha Surah Ke 93 dari 114 Surah Dalam Al Quran.

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

1. Demi Waktu Dhuha
2. Dan Malam Apabila is sunyi-sepi
3. (Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu dan Dia tidak benci (kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik)
4. Dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya
5. Dan sesungguhnyaTuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda (berpuas hati)
6. Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu Dia memberikan perlindungan?
7. Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Dia memberikan hidayat petunjuk (dengan wahyu Al-Quran)?
8. Dan DidapatiNya engkau miskin, lalu Dia memberikan Kekayaan?
9. Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya.
10. Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik
11) Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebgai bersyukur kepadaNya.


No comments:

Post a Comment